Zwem en Poloclub ISIS


Powered by Webfryslan
Voor het lidmaatschap is minimaal het zwemdiploma A vereist. Voorafgaand aan het lidmaatschap kan er gebruik worden gemaakt van maximaal 3 proeftrainingen’. Hierna kan middels het invullen van een inschrijfformulier het lidmaatschap van zwem- en waterpoloclub ISIS ingaan.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december (kalenderjaar). Dit heeft o.a. te maken met de regels van de KNZB. Het opzeggen van het lidmaatschap dient minimaal één maand voor het einde van het kalenderjaar te geschieden (dus voor 1 december). Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en wel bij het secretariaat (zie adres hierboven). In alle gevallen is er nog contributie verschuldigd over het restant van het kalenderjaar.

Wijzigingen in de gegevens van de leden (o.a. verhuizing) dienen schriftelijk te worden gedaan bij het secretariaat.

Contributie

De contributie bedraagt:

Waterpolo

Senioren De contributie is € 25,50 per maand.
Aspiranten De contributie is € 16,-- per maand.

Zwemmen

Wedstrijdzwemmers De contributie is € 16,-- per maand.

Trimmers/masters

De contributie is € 13,-- per maand

Zwemofficials en ereleden: Vrijstelling contributie (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld)
Inning van contributie geschiedt in 12 termijnen door automatische incasso.
De contributie kan jaarlijks worden aangepast op de Algemene Ledenvergadering.